Kennismanagement, de definitie 

Kennismanagement is de benaming van het concept waarbij een organisatie kennis in de vorm van recources, documenten en vaardigheden intern vastlegt, organiseert, analyseert en deelt. Dit concept is vervolgens de basis om die kennis te gebruiken als ‘aanjager’ van een organisatie en om de kennis intern én extern beschikbaar te stellen aan medewerkers en klanten.


Twee componenten 

Kennismanagement is onder te verdelen in twee afzonderlijke componenten:

  • een strategische component
  • een operationele component

Strategische component 

Op strategisch niveau is kennismanagement een manier van zelfbehoud van een organisatie. Dit gebeurt door de beschikbare kennis ‘in te bedden’ in de gehele organisatie in plaats van in de hoofden van individuele medewerkers. Vervolgens kan deze kennis gebruikt worden bij het faciliteren van de primaire processen.


Operationele component 

Op operationeel niveau gaat kennismanagement niet alleen over de vraag hoe cruciale kennis bewaard moet worden binnen een organisatie, maar vooral hoe die kennis gedeeld kan worden. Met als uiteindelijk doel dat medewerkers en eventueel klanten deze kennis eenvoudig kunnen benaderen.


De achterliggende techniek 

Bij het opslaan van kennis kunt u gebruikmaken van een groot aantal technische componenten zoals:

  • forums
  • groupware-systemen
  • emailsystemen
  • document-managementsystemen
  • support- en helpdesksystemen
  • postregistratiesystemen

Belangrijker is echter hoe deze kennis snel en effectief benaderd kan worden. Daarvoor is een aantal internettechnieken bij uitstek geschikt, zoals search-engines, datamining en datawarehouses.


Expertsystemen

We spreken van een expertsysteem als kennis gemodelleerd wordt in een softwareapplicatie, en als deze applicatie gebruikers vervolgens helpt een oplossing voor hun vragen te vinden. Expertsystemen dienen twee belangrijke doelen:

  • intern ordenen van beschikbare kennis
  • self-servicestrategieën via internet voor klanten en bezoekers.

Voor het internet zijn er daarbij veel verschillende soorten expertsystemen beschikbaar, van eenvoudige enquêtesystemen tot uiterst krachtige matching- en beslisboomsystemen.


Voorbeelden

Voorbeelden van dergelijke systemen voor het internet zijn supportsystemen die de gebruiker, door interactief vragen te stellen, naar het juiste antwoord leiden. Andere voorbeelden zijn digitale loketten, waarbij een gebruiker een persoonlijke actie kan uitvoeren, zoals het berekenen van een hypotheek of het aanvragen van een vergunning.


Jacomp adviseert

Wilt u meer weten over Kennismanagement en de daaraan gerelateerde diensten van Jacomp? Neem dan contact met ons op.


<<< terug